Double-click to start typing

Hamrun Spartans F.C. Youth Nursery

Click here to edit subtitle

 

Kien il-mibki Tony Bajada, li, flimkien u bl-għajnuna ta' Noel Attard u Charles Xuereb, f'Diċembru ta' l-1987 ġietu l-idea li jifforma Nursery tal-football fil-Ħamrun, bil-ħsieb li jipprepara u jtella' players għat-tim tal-kbar li f'dik l-epoka kien għaddej fl-aqwa tiegħu.

Minn numru ta' xi madwar 40 player li n-Nursery bdiet bih, illum jattendu xejn inqas minn 260 tifel u tifla bejn l-eta ta' 5 u 19 –il sena. Minn fost il-players li għaddew min-Nursery, kienu bosta li għamlu l-grad, kemm ma l-Ispartans kif ukoll ma' clubs oħra madwar Malta u man-Nazzjonal. L-istaff tekniku li mexxa t-taħriġ tan-Nursery dejjem kien ta' l-aqwa livell fejn għen mhux ftit għas-suċċessi miksuba.

Wara li fil-bidu tagħha n-Nursery kienet tlaqqa' t-tfal fiċ-Ċentru li kien fi Triq Mile End, fl-2005 imxiet għal post li qed topera minnu sal-lum il-ġurnata, fi Triq Alexander, Ċentru li bix-xieraq hu msemmi 'Ċentru Tony Bajada'.

Xi ħaġa oħra li qed iżżid fil-popolarita' tagħha fin-Nursery tal-Ħamrun hija n-numru ta' bniet u tfajliet li qed jingħaqdu membri. Kien propju fl-2008 li rega' gie iffurmat it-tim tal-Hamrun tan-nisa li jaqa' taht ir-risponsabilita' tan-nursery.

Matul iż-żmien, in-Nursery għaddiet minn diversi problemi f'dawk li huma grounds għat-taħriġ, saħansitra, għal żmien mhux ħażin, kienu ristretti li jittrenjaw fuq it-tarmak tal-Liċeo tal-Ħamrun. Dawn id-diffikultajiet qatt ma qatgħu qalb Tony Bajada u sħabu li dejjem għamlu minn kollox biex in-Nursery tal-Ħamrun tkompli tikber għal dik li hi illum. Fl-2008, it-tfal u l-players kollha reġistrati man-Nursery tal-Ħamrun bdew jittrenjaw fuq il-pitch tal-Victor Tedesco Stadium minbarra l-pitch 5-a-side sintetiku wara li sar xoghol kbir fuq il-pitch innifsu fejn minn pitch ta' turf naturali sar wicc gdid ta' turf sintetiku.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.